Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
Số ký hiệu văn bản 3012/UBND-VX
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3012CV2021.pdf