Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-Ttg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ
Số ký hiệu văn bản 427/BC-UBND
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-Ttg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 427BC2021.pdf