Điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2965/UBND-VX
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2965CV2021.pdf