V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2823/UBND-KSTT
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2823CV2021.pdf