Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Nguyễn Trọng Hài
Số ký hiệu văn bản 52/TB-UBND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Nguyễn Trọng Hài
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 52TB2021.pdf