Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Trịnh Xuân Trường
Số ký hiệu văn bản 50/TB-UBND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 : Ông Trịnh Xuân Trường
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 50TB2021.pdf